facebook youtube

info vrachtwagen

Rijbewijs C

Om het rijbewijs te behalen zonder vakbekwaamheid volstaat het om te slagen voor een theoretisch examen bestaande uit 50 vragen en te slagen voor een praktijkexamen bestaande uit manoeuvres en een rit van +/- 50 minuten op de openbare weg.

Om het rijbewijs met vakbekwaamheid te behalen moet er geslaagd worden in een uitgebreid theoretisch en praktisch examen. Het theoretisch examen bestaat uit 100 vragen, 8 casestudy’s en een mondeling examen. Het praktische deel bestaat uit manoeuvres, een proef met betrekking tot verankering van verschillende ladingen, veiligheid,gedrag bij een ongeval…enz en een rit van 90’ op de openbare weg! Na het behalen van het rijbewijs met vakbekwaamheid zal er bovendien per periode van 5 jaar minimum 35 uren bijscholing moeten gevolgd worden.

Vanzelfsprekend zal een kandidaat die examen met vakbekwaamheid dient af te leggen véél beter voorbereid moeten zijn op zowel theoretisch gebied als op praktisch gebied!

Onze opleidingen:

Rijbewijs C zonder vakbekwaamheid

8 uren theorieles. Prijs: € 100 incl. cursusboek
12 uren praktijkles gevolgd door examenbegeleiding. Prijs: € 1280.

Wettelijk gezien mag je na 8u rijles het examen C afleggen. In de praktijk is echter gebleken dat dit voor de meeste kandidaten niet lukt. Je moet niet enkel leren rijden met een véél groter voertuig, met beperkte zichtbaarheid, maar je moet eveneens 100% op spiegels leren manoeuvreren, gewoon worden aan een ander systeem van schakelen, met kleine en grote versnellingen, specifieke regels voor vrachtwagens in de praktijk kunnen omzetten enz...
Het slaagcijfer voor kandidaten C die 8u les volgden lag in 2015 bijna 30% lager dan bij de kandidaten die 14u les volgden voor het veel uitgebreidere examen C met vakbekwaamheid! Daarom hebben wij besloten om enkel nog naar het examen te gaan met degelijk opgeleide kandidaten die 12 uren les volgden. Als tegenprestatie geven wij als enige rijschool een slaaggarantie*!

Enkel bij A.H.....Onze slaaggarantie*!!!

Na 12 uren les niet geslaagd = volgende examenbegeleiding t.w.v. € 200 gratis!
De bijkomende investering van € 360 t.o.v. 8u les, geeft u niet enkel recht op onze slaaggarantie* ...door de slaagkans aanzienlijk te vergroten wordt bovendien de kans kleiner dat een werknemer een extra dag afwezig is om te moeten herkansen!
Prijs bijkomende uren: € 180 / les van 2u
Prijs bijkomende examenbegeleiding: € 200

Rijbewijs C met vakbekwaamheid

Prijs theorie 8 uren basistheorie: € 100 incl. cursusboek
Prijs 14 u theorie vakbekwaamheid: € 240 incl. 2 cursusboeken
Prijs 16 uren praktijkles gevolgd door 2 examenbegeleidingen: € 1790
Prijs extra lessen: € 180 / les van 2u
Prijs extra examenbegeleiding basiskwalificatie en manoeuvres: € 130
Prijs extra examenbegeleiding openbare weg: € 220

Vrijstellingen vakbekwaamheid

Voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen vakbekwaamheid te hebben en volstaat dus het gewone rijbewijs:

  1. voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
  2. voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
  3. die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
  4. voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
  5. voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden.
  6. voertuigen of combinaties van voertuigen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

De keuze voor het behalen van een rijbewijs met of zonder vakbekwaamheid is de verantwoordelijkheid van de kandidaat.

Bijkomende kosten op het examencentrum voor examendeelname
examen theorie cat. C zonder vakbekwaamheid: € 18
Praktijkexamen cat. C zonder vakbekwaamheid: € 54
examen theorie cat. C met vakbekwaamheid
meerkeuzevragen € 62 casestudy’s € 52 mondelinge proef € 108
Totaalprijs voor alle theoretische examens samen = € 222

praktijkexamen cat. C met vakbekwaamheid

praktijk C VAK manoeuvres en basiskwalificatie = € 86
praktijk C VAK openbare weg = € 151
Totaalprijs voor alle praktijkexamens C VAK = € 237

Herkansingen moeten absoluut vermeden worden omdat er naast de hoge prijs voor de examendeelnames op het examencentrum en de hoge prijs voor de examenbegeleidingen, er over het algemeen een lange wachttijd is om een nieuw examen te kunnen afleggen. Daarbuiten dient natuurlijk ook nog rekening gehouden te worden met het werkverlet. Kies daarom voor een degelijke opleiding door ervaren opleiders! Rijschool A.H. staat reeds jaren garant voor de hoogste slaagpercentages aan de laagste prijs!

Subsidies:

Als erkend opleider bieden wij de mogelijkheid om uw opleiding te laten subsidiëren via de KMO-portefeuille (voor bedrijven). Meer info op www.agentschapondernemen.be

Andere vereisten:

Kandidaten voor het rijbewijs C dienen in het bezit te zijn van een geldige medische keuring voor groep 2 vóór de aanvang van de lessen!
Praktijklessen worden pas geboekt na het slagen voor de drie theoretische examens.
Inschrijvingen gebeuren via ons kantoor te Ledeberg.
Het kantoor is open van maandag t.e.m. vrijdag tussen 10u00 en 12u00 en van 14u00 tot 18u00.

*onze slaaggarantie: indien de kandidaat binnen de eerste 8u wordt afgeraden om het examen af te leggen omdat hij niet het beoogde niveau haalt tijdens de lessen, vervalt de slaaggarantie. Dit wordt enkel beslist bij ernstige tekortkomingen.

Het goedkoopste rijbewijs behaal je door direct te slagen voor het examen.... met het comfort-pack van Rijschool A.H. !!!

inschrijven