facebook youtube

info autorijles

Theorie

Alvorens de praktijkopleiding te kunnen starten dien je te slagen voor het theoretisch examen. Je kan dit afleggen vanaf 17 jaar. Het theoretisch examen kan je via zelfstudie voorbereiden of door het volgen van 12 uren theorielessen. Wie zelf de theorie wenst te studeren kan bij ons een prima handboek aanschaffen! Op het examencentrum betaal je steeds € 15 om het theoretisch examen af te leggen.

Praktijklessen

voorlopig rijbewijs zonder begeleider

  • Kan aangevraagd worden vanaf 18 jaar na het slagen in het theoretisch examen en het volgen van minimum 20 uren praktijkles.
  • Geldigheid van max. 18 maanden.
  • Examen ten vroegste na negen maanden.
Kostprijs: 20 uren les = € 1300
Kostprijs voor examenbegeleiding = € 130
Examenbegeleiding voorafgegaan door 4 uren examenvoorbereiding = € 390 (zie "module examen")
Extra uitleg:
Na het volgen van 20 uren les kan de kandidaat een voorlopig rijbewijs aanvragen waarmee kan geoefend worden zonder begeleider ! Door niet meer afhankelijk te zijn van een begeleider merken we dat er algemeen meer gereden wordt en dat er dus meer ervaring is opgedaan alvorens examen af te leggen...
Ten vroegste na negen maanden kan er examen afgelegd worden. Het examen wordt afgelegd met de auto van de rijschool of met de eigen auto. In dit laatste geval moet er een begeleider meegaan naar het examencentrum. Deze begeleider moet eerst een attest afhalen op de gemeente om het bewijs te leveren dat hij mag optreden als begeleider (m.a.w. het bewijs leveren dat hij niet vervallenverklaard is).

Voorlopig rijbewijs 36 maand, met eigen begeleider

  • kan aangevraagd worden vanaf 17 jaar na het slagen in het theoretisch examen.
  • Geldigheid van max. 3 jaar.
  • Examen ten vroegste na negen maanden EN minstens 18 jaar oud zijn.
  • Begeleider moet minimum 8 jaar in het bezit zijn van het rijbewijs en mag de laatste drie jaar niet vervallen verklaard zijn.
  • Sinds 1/10/17 moet elke begeleider een attest van een erkende rijschool voorleggen op het gemeentebestuur, waaruit blijkt dat hij een verplichte opleiding heeft gevolgd om een kandidaat te mogen begeleiden!
Extra uitleg:

Modulair Systeem

Onder het motto “beter voorkomen dan genezen” raden wij aan om eerst een module te volgen alvorens zelf aan de slag te gaan. Na het aanleren van de correcte techniek kan er onder begeleiding verder geoefend worden. Het is aan te raden om de onderstaande modules in volgorde te volgen met een tussentijd van ongeveer 4 weken en in die tussentijd minimum 4 à 6 uren per week te oefenen. Meer oefenen levert natuurlijk betere resultaten op !
Wens je geen modules te volgen maar gewoon enkele losse lessen te nemen dan kan dat natuurlijk ook. Het nadeel is dat wij minder continuïteit kunnen steken in de opleiding omdat er bij het boeken van lessen steeds enkele weken wachttijd zijn. Indien je dus een les volgt en dan beslist om er nog eentje te boeken dan zal er tussen deze twee lessen wat meer tijd zitten. Indien je meteen een module voorziet met meerdere lessen dan volgen deze lessen elkaar kort op wat natuurlijk voor betere resultaten zorgt.

Kostprijs van losse lessen: € 130 per lesblok van twee uren.

A. Module "Basistechniek"

Alvorens met een begeleider te oefenen kan het interessant zijn om eerst enkele technische basisvaardigheden onder de knie te krijgen door het volgen van rijles met een professionele instructeur. Zodra je voldoende basisbeheersing over het voertuig hebt, zal het risico op ongevallen immers veel verkleinen en zal je nadien met je begeleider sneller vordering maken.

Kostprijs: 6 uren les = € 390

B. Module "Manoeuvres"

Indien kandidaat bestuurders tijdens de stage graag de manoeuvres aangeleerd krijgen op een correcte manier kunnen wij daarbij helpen. Vanaf 1/6/17 moet elke examenkandidaat 6 verschillende manoeuvres kunnen uitvoeren. Daaruit zullen er door lottrekking twee uitgekozen worden die de kandidaat moet uitvoeren.

Kostprijs: 4 uren les = € 260

De manoeuvres die moeten gekend zijn:

  • keren in een smalle straat
  • achterwaarts rechts parkeren tussen twee voertuigen evenwijdig aan de rijbaanrand.
  • achterwaarts links parkeren tussen twee voertuigen evenwijdig aan de rijbaanrand.
  • rechts een parkeervak inrijden loodrecht op de rijbaanrand.
  • links een parkeervak inrijden loodrecht op de rijbaanrand.
  • in een rechte lijn achteruitrijden

C. Module "Inzicht"

Als je voldoende voertuigbeheersing hebt kan je bij ons terecht om de inzichtelijke vaardigheden bij te werken. Door een selectie van moeilijke verkeerssituaties voor te schotelen trachten we een soort verkeersgeheugen op te bouwen om nieuwe situaties gemakkelijker te kunnen oplossen. We hebben de belangrijkste doorgangspunten waar op examens de meeste fouten gemaakt worden verenigd in een aantal ritten zodat ongeveer 90 % van de examenroutes zal gereden zijn na het volgen van deze module. Kom je op andere plaatsen dan zullen deze meestal gemakkelijker zijn.

Bovendien werken we tijdens deze module ook op het zelfstandig rijden. Dit is vanaf 1/6/17 een onderdeel van het examen waarbij leerlingen een deel van de examenroute zelfstandig moeten afleggen. Ze kunnen daarvoor gebruik maken van een GPS of van wegwijzers.

Kostprijs: 6 uren les = € 390

D. Module "Examen"

Wens je naar het examen te gaan via de rijschool ? Geen probleem ! Onze recente auto’s zijn voor de meeste kandidaten gemakkelijker dan de auto waarmee stage werd gereden omdat ze handig zijn van formaat, uitgerust met een dieselmotor (minder snel stilvallen …) en steeds minder dan 5 jaar oud zijn! Om mislukkingen te vermijden geven we twee lessen van twee uren. Als de eerste les blijkt dat het beoogde examenniveau niet bereikt wordt dan kunnen we het examen nog uitstellen. Als het niveau wel bereikt wordt volgt nog een herhalingsles net voor het examen zodat de leerling onze auto goed gewoon is, alle manoeuvres nog eens herhaald kunnen worden, de moeilijkste doorgangspunten nog eens gezien worden, het gebruik van onze GPS nog eens kan geoefend worden enz...
Vergeet niet... Als je twee maal mislukt op het examen ben je verplicht om 6 uren rijles te volgen. Om dit te vermijden kan je maar best je slaagkansen vergroten door onze module examen te kiezen!

Kostprijs: 4 uren les + examenbegeleiding = € 390

E. Evaluatieles

Om te weten waar je staat in je leerproces kan je een evaluatieles van twee uren boeken.
Je kan hiervoor kiezen om te weten of je klaar bent om het examen af te leggen, om te weten of je technisch op de juiste manier aan het oefenen bent of om je verkeersinzicht te laten testen.
We vullen de les in zoals je zelf wenst en geven op het einde van de les het gepaste advies.

Kostprijs: € 130

ALLE BOVENSTAANDE MODULES ZIJN VOLLEDIG VRIJBLIJVEND.
JE KAN ZE COMBINEREN ZOALS JE ZELF WENST OF GEWOON KIEZEN VOOR 1 ENKELE MODULE OP HET MOMENT DAT JE HET ZELF INTERESSANT VINDT.