facebook youtube

Nieuwe regels bij het behalen van het rijbewijs

Zoals je waarschijnlijk uitgebreid via de pers vernomen hebt zal het behalen van een rijbewijs B vanaf 1/6/2017 grondig veranderen. Wij hebben voor jou een overzicht gemaakt van wat er zoal verandert...

Vanaf NU:
 • Zowel het theorie- als het praktijkexamen kan enkel nog afgelegd worden in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Vanaf 1/6/2017
 • Bij het theoretisch examen telt elke “zware overtreding” van de derde of vierde graad alsook elke snelheidsovertreding voor 5 punten! Om te slagen mag je maximum 9 punten verliezen van de 50. Als je wil slagen mag je dus maximum 1 zware fout maken + 4 kleine foutjes of 9 kleine foutjes. 2 zware overtredingen is steeds gebuisd!
 • Tijdens het praktijkexamen moet je twee manoeuvres loten uit de zes mogelijke manoeuvres die je moet kunnen uitvoeren.
  De mogelijke manoeuvres waaruit je moet loten zijn:
  • Keren in een smalle straat
  • in rechte lijn achteruit rijden
  • rechts parkeren tussen twee voertuigen evenwijdig aan de rijbaanrand
  • links parkeren tussen twee voertuigen evenwijdig aan de rijbaanrand
  • rechts een parkeervak inrijden loodrecht op de rijbaanrand
  • links een parkeervak inrijden loodrecht op de rijbaanrand
 • Tijdens het praktijkexamen moet je een stuk zelfstandig rijden. Dit kan door het opvolgen van wegwijzers of door het instellen van een GPS toestel.
 • Je zal bij elk praktijkexamen ook een “Goca-Risk Perception Test” moeten afleggen. Deze bestaat uit een filmfragment dat gevolgd wordt door een bevraging over de mogelijke gevaarlijke situaties die werden opgemerkt.
Vanaf 1/10/2017:
 • Elke begeleider moet een attest van een erkende rijschool voorleggen bij het gemeentebestuur, waaruit blijkt dat hij een verplicht vormingsmoment gevolgd heeft. Zonder deze verplichte vorming kan men geen leerling begeleiden.
 • Elk voorlopig rijbewijs is maximum 18 maanden geldig en je kan pas na 9 maanden examen afleggen. Er wordt daarin geen onderscheid meer gemaakt tussen een voorlopig rijbewijs met of zonder begeleider.
 • Een nieuw type voorlopig rijbewijs wordt ingevoerd.
Vanaf 1/07/2018:
 • Invoering van een verplicht terugkommoment, voorzien voor alle kandidaten die het voorlopig rijbewijs hebben afgehaald na 1/6/2017. Details over de inhoud van het terugkommoment zijn nog niet gekend.